Image Alt

District Championships M/Z 2019

Kring Invictus1.1

The District Championships return year to year whereat every district organizes its own championship. Prior to the District Championships are selections where a selected group is delegated to the District Championships. 

From the District Championships, the best participants are delegated to the Regional Championships. The best participants of the Regionals are allowed to participate at the Dutch Championships. 

This year the district selections M/Z of District South-West will take place at November 10. 

 

Het Kringkampioenschap is een jaarlijks evenement waarbij elke kring zijn eigen kampioenschap organiseert. Voorafgaand aan de Kringkampioenschappen zijn de Kring-selecties waarbij een geselecteerde groep afgevaardigd wordt naar de Kringkampioenschappen. 

Vanuit de Kringkampioenschappen worden de beste deelnemers afgevaardigd naar de  Regiokampioenschappen en de beste deelnemers daarvan mogen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap. 

Dit jaar vallen de Kring-selecties M/Z van Kring Zuid-West op 10 november.  

Location:
Hoek van Holland
Date:
Duration:
Category: